Styrelsen

Thomas Planhage, VD

Styrelseordförande

Kvalifikationer:
Thomas har en lång karriär inom fastighetsförvaltning och har bland annat arbetat på ett av Sveriges största fastighetsföretag, Riksbyggen. Där utvecklade han en djup kunskap och förståelse om vikten av service och underhåll av fastigheter. När han bildade sitt eget företag 1997 byggdes denna kunskap in i JETASMETODEN vilket gjorde lösningen till en mycket dynamisk och attraktiv tjänst redan från start. Thomas är ägare och VD för JETAS Quality Systems.

Utbildning:
• 3-årig gymnasium, el- och telekommunikationsteknik
• 3 år eftergymnasial utbildning på kvällskola för att bli VVS-ingenjör
• Vidare studier hos arbetsgivaren Riksbyggen för att bli energiingenjör

Historik:
Thomas arbetade mellan 1978 – 1984 med värme- och ventilationssystem hos Riksbyggen i alla typer av byggnader, allt från enkla bostäder till avancerade sjukhusmiljöer. 1984 startade han sitt eget företag, Energi & Fastighetsservice AB Göteborg.
Företaget arbetade med drift och underhåll av alla typer av fastigheter. 1997 startade han ett IT-företag, Jetas Quality Systems, och utvecklade en programvara för planering och kvalitetssäkring av underhållsarbeten. Thomas sålde sedermera Energi & Fastighetsservice AB Göteborg till Primär Fastighetsförvaltning.

Thomas har även startat/köpt, drivit och sålt ett antal bolag genom åren, så som t.ex:

  • Funktionskontroll AB
  • BVS – Bra Vent och Styr AB
  • All Remove Sales AB
  • Berg Kyl AB
  • T.Planhage Fastigheter AB
  • JTQ Fastighetsutveckling AB
  • ReadMe AB, Värdeförvaltning AB
  • Babec LTD (Schweiz).

Hans Wilandh, Affärsutveckling

Styrelseledamot

Kvalifikationer:
Hans har arbetat tillsammans med JETAS Quality Systems sedan 2013 med affärsutveckling och projektledning.
Hans har arbetat med IT-affärer sedan 1984, mest inom försäljning, marknadsföring och utveckling. Han har bl.a. arbetat fem år i Tyskland och Belgien med att driva affärer på den internationella arenan. Hos JETAS är Hans medlem i ledningsgruppen och ansvarig för internationaliserings- och utvecklingsprojekt.

Utbildning:
Hans är utbildad civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Historik:
Hans har arbetat på Volvo, Electrolux och SCA som chef för systemutveckling. Han har också arbetat med försäljning och marknadsföring inom stora internationella företag som HP, Dassault och Fujitsu. Hans har också varit en styrelseledamot i Bure Equity, en stor private equity-fond med fokus på investeringar inom IT-branschen.

Martin Henningsson, Affärsutveckling

Styrelseledamot

Kvalifikationer:
Martin har arbetat tillsammans med Jetas Quality Systems sedan 2015 med huvudsakligen Affärsutveckling. Martin har en lång erfarenhet av IT-marknaden sedan 1982 och har arbetat över hela Europa med relationer, partnerskap, avtal etc. på en internationell nivå. Som medlem av ledningsgruppen är Martin involverad i produktutveckling och företagets internationella expansion. Martin har en mycket god förståelse av marknaden i Europa. Martin är för närvarande Konsultchef på B3 Consulting Group.

Utbildning:
Universitetsstudier i Göteborg inklusive projektledning, programmering och analys. Martin har deltagit i flera kurser i affärsstrategi, marknadsföring och försäljning under åren. Han har också erfarenhet av implementering av organisation inklusive förändringshantering, budgetering etc.

Historik:
Martin har arbetat på ett antal internationella företag: nordiska, franska, tyska och amerikanska. Martin har varit ansvarig för alla marknads- och försäljningsaktiviteter hos Sun Mikrosystem för CAD / ECAD i Nord- och Östeuropa. Martin har startat en IT-distribution med företag över hela Europa, företaget såldes senare till Arrow Inc, USA där Martin stannade som affärsenhetschef fram till 2010. Martin är nu ägare av Henningsson & Co som tillhandahåller tjänster inom organisationsförändringar, budgetprocess, affärsfokus, försäljning, projektledning och affärsutveckling.

Isabelle Planhage

Suppleant

Kvalifikationer:
Isabelle har över 5 års Marketing erfarenhet inom koordinering av events, press aktivitet, kampanjer, företagskommunikation och administrativ support till Exekutive Marketing Manager. Hon arbetar sedan 2010 som administratör för Göteborgs Stad.

Utbildning:
Projektledare, Hogia Institutet 2002
Marknadskommunikatör, Medavo 2002
Chefsekreterare, eftergymnasial utbildning, Göteborg 1998
Distribution och kontorslinje, gymnasiet, Göteborg 1981

Historik:
Isabelle har mångsidig internationell erfarenhet inom administration och koordinationsarbete, varav 6 år är koordinering och administration av utvecklingsprojekt i Afrika, främst i Angola och Guinea-Bissau. Isabelle företräder företagen vid olika myndigheter, översättning från engelska, portugisiska och svenska, rapportskrivning, fakturering till svenska och utländska kunder, reseräkningar, bokföring och löneutbetalningar. Hon har arbetat med fastighetsförvaltning för Mölndals Stad i 8 år och före det på Ericsson och EHPT som Regional Marketing Program Manager, Marknadskommunikatör och Marketing Exekutive Sekreterare. Isabelle har även arbetat för Fiskeriverket med Administration och ”back office” främst till de angolanska och guineanska projekten samt att företräda företaget vid olika myndigheter, översättning, ekonomi och med reseräkningar.