5186122

Skapade arbetsordrar

12452

Användare av Jetas

27441

Skapade automatiska polisanmälningar

Data hämtad 2023-01-01


Dags för nästa steg!

JETASMETODEN® är den ideala lösningen för företag med medarbetare som huvudsakligen tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.


Behovsanalys

Vi gör en analys gemensamt av hur ni arbetar idag.

Anläggningsregister

Tillsammans upprättas ett anläggnings­­register med aktuella byggnader, system och komponenter.

Arbets­­planering

Era unika arbetsmoment specificeras och schemaläggs.

Uppstart

Under pro­­cessen sker en löpande utbildning. Vi aktiverar arbetsordrarna och systemet är igång!


Jetas apparHuvudapp

iPhone + Android
– För tekniker

– Behörighetsstyrd
– Schemalagd Rondering
– Felanmälan & Ärendehantering
– Hel samt kompletterande inventering
– Flytta/Byta/Lägg till objekt


Felanmälan via app

iPhone + Android
– För inloggade användare

– Behörighetsstyrd vid behov
– Felanmälan för personal/kunder


Felanmälan via
QR-kod

iPhone + Android
– Ingen inloggning krävs

– Felanmälan för hyresgäster/personal/allmänhet/kunderPå kontoret

Rätt person på rätt plats i rätt tid, utrustad med rätt verktyg och rätt delar, är Jetas i ett nötskal! Den väl genomtänkta strukturen tillsammans med alla mätdata ger bästa tänkbara underlag för bemanningsplaner. Ingen spilltid och inga onödiga kostnader. De som börjar använda JETASMETODEN® upptäcker snabbt att alla får en mycket jämnare arbetsbelastning. JETASMETODEN® underlättar rotation och är en ovärderlig kunskapsbank vid byte av personal eller entreprenör.
Skapa felanmälan

Så här enkelt är det att skapa en felanmälan i Jetas!

 
Våra kunder

Bland våra användare märks Svenska Bostäder som har över 28 000 lägenheter i Stockholm. Systemet används även i SKF och Alfa Lavals huvudkontor i Sverige, Kina och Indien.