PT Användarträff 7-8 December


Vår förra användarträff för Public Transport på Säröhus blev en stor succé och nu efterfrågar våra kunder en ny träff i höst. Vi har nu planerat in en ny den 7-8 december och kör då en favorit i repris och återsamlas på Säröhus för att gå igenom, förkovra och vidareutbilda oss i våra program och funktioner. Separat inbjudan kommer att skickas ut inom kort. Välkomna!