JETAS vidgar vyerna med Business Sweden

stepstoexport-cover
Att ge sig in på marknader i andra länder är en utmaning eftersom våra affärskulturer skiljer sig åt mer än man kan tro. Förutom Sverige har JETAS kunder i Kina, Japan, Indien och Ryssland, och där var vi förberedda på kulturskillnader. Dock var vi var inte beredda på att skillnaden skulle vara så stor mellan Sverige och t.ex. Danmark, men vi har ödmjukt insett att vi behöver öka vår kunskap om kulturskillnader även inom EU.

Thomas Planhage (VD), Hans Wilandh (Affärsutvecklare) & Marting Henningsson (Affärsutvecklare) går sedan våren 2017 Business Swedens utbildning Steps to Export för att undvika att göra de grundläggande misstagen. Våra primära målmarknader är våra grannländer, d.v.s. Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Business Swedens program Steps to Export (STE) har under de senaste decennierna hjälpt svenska företag att komma ut på nya marknader.