JETASMETODEN


JETAS, en introduktion

När vi började konstruera JETAS systemet hade vi en idé om att bygga ett effektivare flöde för teknikern, ett flöde helt utan papper. För att kunna åstadkomma detta behövde vi flera olika pusselbitar. Vi behövde dels ett sätt att meddela teknikern/service teknikern/entreprenören/städaren m.fl. vad som skall utföras i anläggningen, vi behövde dels en robust plattform som hanterar arbetsordrar, rapporter statistik m.m.. Lösningen är enkel men svår att få riktigt bra. Vi använder en kombination av uppkopplade handdatorer, streckkoder, alternativt NFC/RFID, och webbaserade applikationer för att få det hela att snurra. Resultatet av detta blev det molnbaserade verktyg som vi kallar idag JETAS.

Jetas betår i huvudsak av två delar dels vår webbtjänst som används för administration av systemet samt felanmälan dels vår handdator klient. Tekniken laddar ner de arbetsordrar han eller gruppen blivit tilldelade. Dessa finns sedan lagrade i dennes handdator i väntan på utförande. Varje arbetsorder innehåller all information kring arbetet som skall utföras, han kan till och med ladda ner ritningar eller skötselbeskrivningar om så skulle behövas. Efter utfört arbete skickas arbetordern till servern normalt via 3G nätet. Alla i gruppen kan då omedelbart se att arbetet är utfört och arbetsordern markeras som utförd i molnet.

För fastighetsägare

JETAS möjliggör uppföljning av de avtal man gjort mot sina underertreprenörer och/eller sin egna personal. Sköts underhållet? Har vi återkommande problem? Är personalen i anläggningen? Är allt utfört? Glömmer vi något? Dessutom har vi en modul för kundinloggning viket gör att fastighetsägaren kan låte kunden själv göra felanmälan direkt på webben och dessutom ha en möjlighet att direkt följa upp sina rapporterade fel.

För entreprenörer

En entreprenör kan dra enorm nytta av JETAS. Det är enkelt att påvisa att man förljer de avtal man tecknat mot fastighetsägaren. Det krävs inte att teknikern kommer in till kontoret alla arbetsordrar skickas automatiskt ut till teknikerns handdator. Det är enkelt att överföra kunskap mellan olika tekniker, då all information om objektet och uppdraget alltid skickas ut till handdatorn. Dessutom kan teknikerns skapa uppföjningsfelanmälan och felanmälan direkt med handdatorn ev’ med en bild av problemet. Det glömms inte bort och är ofta en källa till extra intäkter.

För tekniker

Teknikern jobbar med en handdator, handdatorn innehållar alla arbetsuppgifter och vad som skall utföras. Skötselinstruktioner och felbeskrivningar skickar direkt till handdatorn. Dessutom bifogas information om felnamälaren så som namn, epost och telefonnummer. Kort sagt så minimeras många problem för tekniker och arbetet kan bedrivas effektivare.