0

Totalt skapade arbetsorder

0

Totalt antal användare

0

Totalt skapade automatiska polisanmälningar

Data hämtad 2017-12-31


Dags för nästa steg!

JETASMETODEN® är den ideala lösningen för företag med medarbetare som huvudsakligen tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.


Behovsanalys

Vi gör en analys gemensamt av hur ni arbetar idag.

Anläggningsregister

Tillsammans upprättas ett anläggnings­­register med aktuella byggnader, system och komponenter.

Arbets­­planering

Era unika arbetsmoment specificeras och schemaläggs.

Uppstart

Under pro­­cessen sker en löpande utbildning. Vi aktiverar arbetsordrarna och systemet är igång!
På fältet

Centralt i JETAS är att teknikern alltid har med sig en mobil enhet. Den används för att få rätt information på fältet samt dokumentera, i text och bild, alla de uppdrag som teknikern utför. Detta leder till stora besparingar jämfört med att använda ett pappersbaserat system. Alla uppgifter har en godkänd utförargrupp, en plats och en tid. Detta gör planering av arbetet enkelt. Alltid rätt person på rätt plats i rätt tid!
På kontoret

Rätt person på rätt plats i rätt tid, utrustad med rätt verktyg och rätt delar, är Jetas i ett nötskal! Den väl genomtänkta strukturen tillsammans med alla mätdata ger bästa tänkbara underlag för bemanningsplaner. Ingen spilltid och inga onödiga kostnader. De som börjar använda JETASMETODEN® upptäcker snabbt att alla får en mycket jämnare arbetsbelastning. JETASMETODEN® underlättar rotation och är en ovärderlig kunskapsbank vid byte av personal eller entreprenör.


Våra kunder

Bland våra användare märks Svenska Bostäder som har över 28 000 lägenheter i Stockholm. Systemet används även i SKF och Alfa Lavals huvudkontor i Sverige, Kina och Indien.