Dags för nästa steg!

Vi trivs med att ligga i framkant och vi rustar oss för nästa steg i JETAS historia.
Vi fortsätter att leverera robusta och flexibla system för drift- och underhåll, och vi blir ännu bättre på att möta utmaningar kopplade till dina specifika behov.


Behovs­­inventering

Tillsammans upprättas ett anläggnings­­register med aktuella byggnader, system och komponenter.

Arbets­­planering

Arbetet beskrivs och schemaläggs. Uppgifterna kan skilja vid t.ex. tillsyn, service och underhåll.

Utbildning

Under pro­­cessen sker en naturlig och löpande utbildning. Vi kompletterar med en halvdags­­utbildning.

Uppstart

Streckkods­­etiketter skapas och monteras. Vi skickar skarpa arbetsordrar till utförarna och är igång!
På fältet

Centralt i JETAS är att teknikern alltid har med sig en handdator. Den används för att dokumentera alla de uppdrag som teknikern utför. Detta leder till stora besparingar jämfört med att använda ett papperbaserat system. Alla uppgifter har en godkänd utförargrupp, en plats och en tid. Detta gör planering av arbetet enkelt! Alltid rätt man på rätt plats i rätt tid!
På kontoret

Rätt man på rätt plats i rätt tid, utrustad med rätt verktyg och rätt delar är Jetas i ett nötskal! Den väl genomtänkta strukturen tillsammans med alla mätdata ger bästa tänkbara underlag för bemanningsplaner. Ingen spilltid och inga onödiga kostnader alltså. De förvaltare som börjar använda JETASMETODEN® upptäcker snabbt att alla får en mycket jämnare arbetsbelastning. Jetasmetoden underlättar rotation och är en ovärderlig kunskapsbank vid byte av personal eller entreprenör.Mer om Jetas
Våra kunder

Bland våra användare märks Svenska Bostäder som har över 28 000 lägenheter i Stockholm. Systemet används även bl.a. i några av världens största varuhus i Ryssland och i Alfa Lavals huvudkontor i Sverige och i Indien.